Monday 10 Dec Mon 10 Dec
Tuesday 11 Dec Tue 11 Dec
Wednesday 12 Dec Wed 12 Dec
Thursday 13 Dec Thu 13 Dec
Friday 14 Dec Fri 14 Dec
Saturday 15 Dec Sat 15 Dec
Sunday 16 Dec Sun 16 Dec
SPORTS AEROBIC 09:00 - 10:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
ABS N HIPS 17:00 - 18:00 AKIS KARAMPOIKIS 
Pilates Plus 18:00 - 19:00 KATERINA SIOYKA 
 
Tabata 20:00 - 21:00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 
Dance Aerobic 21:00 - 22:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
Pilates Mat 09:00 - 10:00 KATERINA SIOYKA 
 
Power Pump 18:00 - 19:00 NIKOS LIOLIOS 
Cross Training 19:00 - 20:00 AKIS KARAMPOIKIS 
Step 20:00 - 21:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
 
FUNCTIONAL 09:00 - 10:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
 
ABS N HIPS 18:00 - 19:00 AKIS KARAMPOIKIS 
Yoga Hatha 19:00 - 20:00 KATERINA SIOYKA 
Cross Training 20:00 - 21:00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 
 
Cross Training 09:00 - 10:00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 
Pilates Plus 17:00 - 18:00 KATERINA SIOYKA 
 
Power Pump 19:00 - 20:00 NIKOS LIOLIOS 
Step 20:00 - 21:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
 
Step 09:00 - 10:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
ABS N HIPS 17:00 - 18:00 AKIS KARAMPOIKIS 
Yoga Hatha 18:00 - 19:00 KATERINA SIOYKA 
FMT 19:00 - 20:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ 
 
 
 
 
FUNCTIONAL 18:00 - 19:00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ