Monday 23 Apr Mon 23 Apr
Tuesday 24 Apr Tue 24 Apr
Wednesday 25 Apr Wed 25 Apr
Thursday 26 Apr Thu 26 Apr
Friday 27 Apr Fri 27 Apr
Saturday 28 Apr Sat 28 Apr
Sunday 29 Apr Sun 29 Apr
ABS N HIPS 09:00 - 10:00 AKIS KARAMPOIKIS 
 
 
 
 
 
Pilates Mat 18:05 - 19:00 KATERINA SIOYKA 
Dance Aerobic 19:00 - 20:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
 
FUNCTIONAL 20:00 - 21:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
Pilates Mat 09:00 - 10:00 KATERINA SIOYKA 
 
 
 
 
ABS N HIPS 18:00 - 19:00 AKIS KARAMPOIKIS 
 
Step Aero 19:00 - 20:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
 
BODYFLEX 20:00 - 21:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
Power Pump 09:00 - 10:00 NIKOS LIOLIOS 
 
 
ABS N HIPS 17:00 - 18:00 AKIS KARAMPOIKIS 
 
 
 
BodyPump 19:00 - 20:00 NIKOS LIOLIOS 
 
Step Aero 20:00 - 21:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
BODYFLEX 09:00 - 10:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
 
 
 
 
SPORTS AEROBIC 18:00 - 19:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
 
 
Yoga Hatha 19:05 - 20:00 KATERINA SIOYKA 
 
Step 09:00 - 10:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
 
 
 
Pilates Mat 17:05 - 18:00 KATERINA SIOYKA 
BODYFLEX 18:00 - 19:00 NIKOS LIOLIOS 
 
Tabata 19:00 - 20:00 NIKOS LIOLIOS 
 
Power Pump 20:00 - 21:00 AKIS KARAMPOIKIS 
 
 
Power Pump 11:00 - 12:00 AKIS KARAMPOIKIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
MELEKOS RUN 10:30 - 11:30 AKIS KARAMPOIKIS