Monday 15 Oct Mon 15 Oct
Tuesday 16 Oct Tue 16 Oct
Wednesday 17 Oct Wed 17 Oct
Thursday 18 Oct Thu 18 Oct
Friday 19 Oct Fri 19 Oct
Saturday 20 Oct Sat 20 Oct
Sunday 21 Oct Sun 21 Oct
 
ABS N HIPS 17:00 - 18:00 AKIS KARAMPOIKIS 
Pilates Plus 18:00 - 19:00 KATERINA SIOYKA 
 
Tabata 20:00 - 21:00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 
Dance Aerobic 21:00 - 22:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
Pilates Mat 09:00 - 10:00 KATERINA SIOYKA 
 
BodyPump 18:00 - 19:00 NIKOS LIOLIOS 
Cross Training 19:00 - 20:00 AKIS KARAMPOIKIS 
Step 20:00 - 21:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
 
FUNCTIONAL 09:00 - 10:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
 
ABS N HIPS 18:00 - 19:00 AKIS KARAMPOIKIS 
Yoga Hatha 19:00 - 20:00 KATERINA SIOYKA 
Cross Training 20:00 - 21:00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 
 
Cross Training 09:00 - 10:00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 
Pilates Plus 17:00 - 18:00 KATERINA SIOYKA 
 
BodyPump 19:00 - 20:00 NIKOS LIOLIOS 
Step 20:00 - 21:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
 
Step 09:00 - 10:00 GERASIMOS PAPIKINOS 
ABS N HIPS 17:00 - 18:00 AKIS KARAMPOIKIS 
Yoga Hatha 18:00 - 19:00 KATERINA SIOYKA 
FMT 19:00 - 20:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ